پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
ساعت : ۰۷:۴۰:۱۹
کد خبر: 1438

http://www.basijsums.ir/?p=1438

معرفی مسئولین پایگاه و کانون ها+شماره همراه

به گزارش کانون خبرنگاری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ اسامی و شماره مسئولین کانون و پایگاه های بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت  آشنایی و ارتباط آسان دانشجویان، منتشر شد.

 

 

اسامی و شماره تلفن این مسئولین به صورت زیر است؛

 

کانون ها اسامی شماره همراه
کانون سیاست گذاری سلامت سرپرست: امیررضا مروج (۹۱) ۰۹۱۰۷۰۰۷۳۷۱
دبیر:محمد مهدی زارع مهذبیه (۹۴) ۰۹۳۷۵۲۹۷۱۳۴
کانون جهادی علی نقدی زاده(۹۴) ۰۹۳۷۸۵۷۳۵۵۱
کانون علمی محمدهادی سلیمانی(۹۱) ۰۹۱۷۱۴۳۸۳۷۵
کانون بررسی و تحلیل امیرحسین محسن زاده(۹۵) ۰۹۱۷۱۰۳۶۲۷۳
کانون اقتصاد مقاومتی علیرضا شریفی (۹۴) ۰۹۳۳۵۶۶۳۶۴۴
کانون تربیت بدنی سید حامد تقوی فرد (۹۲) ۰۹۰۳۴۱۴۰۶۸۲
کانون فرهنگی محمدحسین ساسانی (۹۴) ۰۹۳۷۶۹۹۱۱۱۲
کانون کتاب نواب مومنی(۹۲) ۰۹۱۶۴۱۸۷۸۰۶
کانون تعلیم و تربیت محمد شریف زاده (۹۵) ۰۹۱۷۳۹۲۹۳۸۷
کانون نویسندگی و نشریات وحید طیبی خرمی(۹۴) ۰۹۳۸۴۶۷۹۳۸۱

 

 

پایگاه ها اسامی شماره همراه
پایگاه توانبخشی حامد ستوده(۹۲) ۰۹۱۷۶۶۲۱۰۵۰
  پایگاه  مدیریت حمیدرضا زارع(۹۴) ۰۹۱۳۷۷۹۸۵۴۸
پایگاه  پرستاری علی بازیار(۹۳) ۰۹۱۷۳۱۹۷۱۶۰
پایگاه پیراپزشکی حیدر نیکویی (۹۴) ۰۹۱۷۶۴۰۶۹۰۲
پایگاه بهداشت و تغذیه علی جمشیدی(۹۳) ۰۹۱۷۵۶۱۱۵۸۵
پایگاه پزشکی یونس ملک زاده(۹۴) ۰۹۳۰۴۳۳۴۹۱۲
پایگاه دندانپزشکی محمد جواد عباسی(۹۴) ۰۹۳۸۹۳۷۵۶۴۹
پایگاه داروسازی سهیل عابدی(۹۲) ۰۹۱۱۶۷۴۴۵۹۰
پایگاه بین الملل محمد حدیدی(۹۴) ۰۹۱۷۳۰۶۹۳۰۸