پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
ساعت : ۱۶:۱۹:۴۸
کد خبر: 647

http://www.basijsums.ir/?p=647

سوالات مسابقه کتاب خوانی پرسمان فاطمیه

زمان پاسخ گویی به سوالات به پایان رسیده است .